Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd met de wet zijn, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen die elders op deze website worden gedaan. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. 


Inhoud

Hoewel Sportimex ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt.  Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Links

Bepaalde links op deze website verwijzen naar websites van derden waarop Sportimex geen invloed heeft. Sportimex kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden. Gebruik is voor eigen risico.

Wijzigingen

Sportimex behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en de privacyverklaring, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.